czwartek , 23 stycznia 2020
Na topie
Strona domowa / ! Promowany / Zadanie III – odcinek Polkowice-Lubin

Zadanie III – odcinek Polkowice-Lubin

Budowa od: węzeł Kazimierzów do: węzeł Lubin Północ (przy ZG Lubin). Wykonawca: Lider: SALINI POLSKA Sp z o.o., Partner: SALINI IMPREGILO S.P.A., Todini Construzioni Generali S.P.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Export – PRIBEX Sp. z o.o.

Wartość Kontraktu: 561.037.901,99 PLN brutto

Numer umowy: GDDKiA-O/WR I-2/23/PN/U/I-4/2014

Data podpisania Umowy: 22.12.2014r.

Data przekazania Placu Budowy: 19.01.2015r.

Kamienie Milowe:

KM nr 1 – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy: 303 dni 21.10.2015r.

KM nr 2 -16 miesięcy od dnia podpisania umowy: 486 dni 21.04.2016r.

KM nr 3 – 20 miesięcy od daty podpisania umowy: 608 dni 21.08.2016r.

ZAKRES ROBÓT

odcinek drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej;

węzły drogowe: Kaźmierzów w km 34+056,79, Polkowice w km 41+190,00, Lubin Północ w km 47+142,56;

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): przygotowanie terenu pod przyszłe MOP-y II i III kategorii, zlokalizowane w okolicach km 35+800 i km 44+250;

– przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii;

– drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej), w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przyszłej kategorii;

w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego;

– w przypadku skrzyżowania drogi innej kategorii niż droga krajowa z linią kolejową – uwzględnienia w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym rozwiązań umożliwiających zaprojektowanie skrzyżowania dwupoziomowego w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego;

– przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;

obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich kategorii w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej;

– system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;

– urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno– naprowadzającym, zieleń;

– infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych, sieci ciepłowniczych i innych;

– sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

oświetlenie drogowe;

– oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;

– wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;

Kliknij w obrazek, aby zobaczyć cały odcinek

– oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

– po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;

– dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania;

– wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego;

– wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową uzgodnioną z zarządcami dróg publicznych w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

Źródło opracowań zdjęć/projektów: GDDKiA

Sprawdź także

Spalił się w samochodzie

Tragedia na drodze koło Turowa (gm. Ścinawa). Strażacy gasili płonący samochód. Kiedy ugasili ogień okazało …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com